CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 6 Chuyện tiền thân 3 (số 264-395)

Tab chính

hiển thị 89 - 132 trên tổng 132
Kinh Tiểu Bộ - 666. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
Kinh Tiểu Bộ - 667. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ -353.Chuyện cành cây thanh tịnh(Tiền thân Dhonasàkha)
Kinh Tiểu Bộ - 668. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
Kinh Tiểu Bộ - 669. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
Kinh Tiểu Bộ - 670. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
Kinh Tiểu Bộ - 671. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
Kinh Tiểu Bộ - 672. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-358.Chuyện tiểu vương tử hộ pháp(Tiền thân Culladhamma
Kinh Tiểu Bộ - 673. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 674. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
Kinh Tiểu Bộ - 675. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
Kinh Tiểu Bộ - 676. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-362.Chuyện thử nghiệm đức hạnh(Tiền thân Sìlavimamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 677. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
Kinh Tiểu Bộ - 678. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
Kinh Tiểu Bộ - 679. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
Kinh Tiểu Bộ - 680. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
Kinh Tiểu Bộ - 681. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
Kinh Tiểu Bộ - 682. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
Kinh Tiểu Bộ - 683. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
Kinh Tiểu Bộ - 684. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 685. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)
Kinh Tiểu Bộ - 686. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
Kinh Tiểu Bộ - 687. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
Kinh Tiểu Bộ - 688. Chuyện tiền thân-19. Phẩm Sáu Bài Kệ-374.Chuyện chàng tiểu xạ thủ(Tiền thân Culladhanuggaha)
Kinh Tiểu Bộ - 689. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
Kinh Tiểu Bộ - 690. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
Kinh Tiểu Bộ - 691. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
Kinh Tiểu Bộ - 692. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)
Kinh Tiểu Bộ - 693. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
Kinh Tiểu Bộ - 694. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
Kinh Tiểu Bộ - 695. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
Kinh Tiểu Bộ - 696. Chuyện tiền thân-19.Phẩm Sáu Bài Kệ-382.Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni(Tiền thân Siri v
Kinh Tiểu Bộ - 697. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
Kinh Tiểu Bộ - 698. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
Kinh Tiểu Bộ - 699. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga
Kinh Tiểu Bộ - 700. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)
Kinh Tiểu Bộ - 701. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
Kinh Tiểu Bộ - 702. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
Kinh Tiểu Bộ - 703. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
Kinh Tiểu Bộ - 704. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 705. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
Kinh Tiểu Bộ - 706. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 392. Chuyện củ hoa sen (Tiền thân Bhisapupha)
Kinh Tiểu Bộ - 707. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 708. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)
Kinh Tiểu Bộ - 709. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 395. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

Video mới nhất

Vấn đáp: Đạo đức kinh doanh- Phương pháp thu hút nguồn lực
Các câu hỏi về: 1/ Đạo đức kinh doanh theo triết lý đạo Phật 2/ Giá trị trị liệu sức khỏe của thiền - Thuyết luân hồi 3/ Phương pháp thu hút nguồn lực - 3 nguyên tắc để đầu...
Đạo Phật là gì?
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Quy y Tam bảo cho nhân viên Cty TLM tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-09-2019.
Đừng để sự sầu khổ giết chết chúng ta
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân dịp trao tặng 800 phần quà cho người khiếm thị, ngày 10-09-2019.
Tầm quan trọng về pháp hành trong Phật giáo
Pháp thoại do Thầy Nhật từ giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 03-09-2019.
Xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2019.
Đạo làm vợ chồng theo tinh thần Phật dạy
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-09-2019.
Vượt khó bằng phước- Vượt khổ bằng trí tuệ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Lạc Việt, Tân Đài Bắc, Đài Loan, ngày 01-09-2019 #daophatngaynay #thichnhattu .
Suy ngẫm về đạo làm cha mẹ và đạo làm con
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Viện Hoằng pháp PGVN Đài Bắc, Đài Loan ngày 01-09-2019. #daophatngaynay #thichnhattu #daolamcon