CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiểu Bộ Kinh - 7 chuyện tiền thân 4 (số 396-472)

Tab chính

Audio: 76
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 710. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 396. Chuyện Ác Hạnh (Tiền thân Kukku)
Kinh Tiểu Bộ - 711. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 397. Chuyện Sư Tử Mannoja (Tiền thân Manoja)
Kinh Tiểu Bộ - 712. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 398. Chuyện Hiếu Tử Sutana (Tiền thân Sutana)
Kinh Tiểu Bộ - 713. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 399. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijiha)
Kinh Tiểu Bộ - 714. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa (Tiền thân Dabbhapuppha)
Kinh Tiểu Bộ - 715. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-401.Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm (Tiền thân Dasannaka
Kinh Tiểu Bộ - 716. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-402.Chuyện Túi Da Đựng Bánh (Tiền thân Sattnubhasta)
Kinh Tiểu Bộ - 717. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 403. Chuyện Trí Giả Atthisena (Tiền thân Atthisena)
Kinh Tiểu Bộ - 718. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 404. Chuyện Hầu Vương (Tiền thân Kapi)
Kinh Tiểu Bộ - 719. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 405. Chuyện Phạm Thiên Baka (Tiền thân Bakabrahma)
Kinh Tiểu Bộ - 720. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-406.Chuyện Quốc Vương Gandhàra (Tiền thân Gandhàra)
Kinh Tiểu Bộ - 721. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 407. Chuyện Đại Hầu Vương (Tiền thân Mahàkapi)
Kinh Tiểu Bộ - 722. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 408. Chuyện Người Thợ Gốm (Tiền thân Kumbhakàra)
Kinh Tiểu Bộ - 723. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-409.Chuyện Vua Dalhadhamma (Tiền thân Dalhadhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 724. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 410. Chuyện Con Voi Somadatta (Tiền thân Somadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 725. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 411. Chuyện Vua Susìma (Tiền thân Susìma)
Kinh Tiểu Bộ - 726. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 412. Chuyện Thần Cây Bông Vải (Tiền thân Kotisimbal
Kinh Tiểu Bộ - 727. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-413.Chuyện Người Chăn Dê Dhùmakàri (Tiền thân Dhùmakà
Kinh Tiểu Bộ - 728. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 414. Chuyện Người Tỉnh Thức (Tiền thân Jàgara)
Kinh Tiểu Bộ - 729.Chuyện tiền thân-20.Phẩm Bảy Bài Kệ-415. Chuyện Phần Cháo Cúng Dường (Tiền thân Kummàsapind
Kinh Tiểu Bộ - 730.Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Bảy Bài Kệ - 416. Chuyện Cận Thần Parantapa (Tiền thân Parantapa)
Kinh Tiểu Bộ - 731. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni (Tiền thân Kaccàni)
Kinh Tiểu Bộ - 732. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 418. Chuyện Tám Tiếng Kêu (Tiền thân Attasadda)
Kinh Tiểu Bộ - 733. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 419. Chuyện Kiều Nữ Sulasà (Tiền thân Sulasà)
Kinh Tiểu Bộ - 734. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Tám Bài Kệ-420. Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala (Tiền thân Sum
Kinh Tiểu Bộ - 735. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Tám Bài Kệ-421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamàla (Tiền thân Gangamàl
Kinh Tiểu Bộ - 736. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 422. Chuyện Quốc Vương Ceti (Tiền thân Cetiya)
Kinh Tiểu Bộ - 737. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 423. Chuyện Uy Lực Dục Tham (Tiền thân Indriya)
Kinh Tiểu Bộ - 738. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 424. Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy (Tiền thân Àditta)
Kinh Tiểu Bộ - 739. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Tám Bài Kệ-425. Chuyện Những Sự Kiện Không Thể Xảy Ra
Kinh Tiểu Bộ - 740. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Tám Bài Kệ - 426. Chuyện Con Báo (Tiền thân Dìpi)
Kinh Tiểu Bộ - 741. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 427. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijiha)
Kinh Tiểu Bộ - 742. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 428. Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi (Tiền thân Kosambì)
Kinh Tiểu Bộ - 743. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 429. Chuyện Ðại Anh Vũ (Tiền thân Mahàsuka)
Kinh Tiểu Bộ - 744. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 430. Chuyện Tiểu Anh Vũ (Tiền thân Cullasuka)
Kinh Tiểu Bộ - 745. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 431. Chuyện Nam Tử Hàrita (Tiền thân Hàrita)
Kinh Tiểu Bộ - 746. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Chín Bài Kệ-432. Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận Dấu Chân
Kinh Tiểu Bộ - 747. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Chín Bài Kệ- 433. Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca-diếp Nhiều Lông Tóc
Kinh Tiểu Bộ - 748. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 434. Chuyện Chim Hồng Nga (Tiền thân Cakkavàka)
Kinh Tiểu Bộ - 749. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Chín Bài Kệ-435 Chuyện Ước Mơ Chóng Phai Tàn (Tiền thân Haliddiràga
Kinh Tiểu Bộ - 750. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 436. Chuyện Cái Hộp (Tiền thân Samugga)
Kinh Tiểu Bộ - 751. Chuyện tiền thân-20.Phẩm Chín Bài Kệ-437. Chuyện Chó Rừng Pùtinumsa (Tiền thân Pùtimamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 752. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Chín Bài Kệ - 438. Chuyện Con Gà Gô (Tiền thân Tittita)
Kinh Tiểu Bộ - 752. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Mười Bài Kệ - 439. Chuyện Bốn Cổng Thành (Tiền thân Catu-Dvàra)

Videos

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).