CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 001. Kinh Pháp môn căn bản (a)

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.8 (32 votes)
10.051 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Phan Thi Phuong... (chưa được kiểm chứng)
Bi thieu Kinh Trung Bo tap 2 (so 75 va 77)
15/11/2011 11:30:17 am