CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 002. Kinh Tất cả lậu hoặc

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 3 (32 votes)
11.809 lượt nghe.
Bình luận