CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 005. Kinh Không uế nhiễm

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (31 votes)
4.421 lượt nghe.
Bình luận