CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 014. Tiểu kinh Khổ uẩn

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.5 (41 votes)
8.733 lượt nghe.
Bình luận