CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 015. Kinh Tư lượng

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.6 (34 votes)
3.938 lượt nghe.
Bình luận