CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 017. Kinh Khu rừng

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.9 (38 votes)
3.982 lượt nghe.
Bình luận