CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 020. Kinh An trú tầm

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (1-20)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.8 (34 votes)
4.477 lượt nghe.
Bình luận