CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 152. Kinh Căn tu tập

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (141-152)
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (14 votes)
4.589 lượt nghe.
Bình luận