CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 030. Tiểu kinh Ví dụ lõi cây

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (21-40)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.5 (33 votes)
8.062 lượt nghe.
Bình luận