CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 032. Đại kinh Khu rừng sừng bò

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (21-40)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (29 votes)
8.558 lượt nghe.
Bình luận