CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 082. Kinh Ratthapala

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
394
Bạn: Không có. TB: 2.3 (21 votes)
6.781 lượt nghe.
Bình luận