CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 083. Kinh Makhadeva

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
5.970 lượt nghe.
Bình luận