CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trung bộ - 098. Kinh Vasettha

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (81-100)
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
274
Bạn: Không có. TB: 3 (21 votes)
5.567 lượt nghe.
Bình luận