CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ

Tab chính

Audio: 25
Mp3
Kinh Trường Bộ - 15. Kinh Đại Duyên
Kinh Trường Bộ - 01. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ - 02. Kinh Sa-Môn Qua
Kinh Trường Bộ - 03. Kinh Ambattha
Kinh Trường Bộ - 04. Kinh Sonadanda
Kinh Trường Bộ - 05. Kinh Kutadanda
Kinh Trường Bộ - 06. Kinh Mahàli và 07. Kinh Jaliya
Kinh Trường Bộ - 08. Kinh Kassapa
Kinh Trường Bộ - 09. Kinh Potthapada
Kinh Trường Bộ - 10. Kinh Subha
Kinh Trường Bộ - 11. Kinh Kevaddha
Kinh Trường Bộ - 12. Kinh Lohicca
Kinh Trường Bộ - 13. Kinh Tevijja
Kinh Trường Bộ - 14. Kinh Đại Bổn
Kinh Trường Bộ - 16a. Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Trường Bộ - 16b. Kinh Đại Bat Niết Bàn tiếp theo
Kinh Trường Bộ - 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
Kinh Trường Bộ - 28. Kinh Tự Hoan Hỷ
Kinh Trường Bộ - 29. Kinh Thanh Tịnh
Kinh Trường Bộ - 30. Kinh Tướng
Kinh Trường Bộ - 31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca-La-Việt
Kinh Trường Bộ - 32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi
Kinh Trường Bộ - 33. Kinh Phúng Tụng
Kinh Trường Bộ - 34. Kinh Thập Thượng
Kinh Trường Bộ - Lời cảm tạ

Videos

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng