CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 16a. Kinh Đại Bát Niết Bàn

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.9 (31 votes)
3.738 lượt nghe.
Bình luận