CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.6 (36 votes)
10.647 lượt nghe.
Bình luận