CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.8 (36 votes)
5.387 lượt nghe.
Bình luận