CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.3 (34 votes)
3.817 lượt nghe.
Bình luận