CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5 - Thiên Đại Phẩm

Tab chính

hiển thị 45 - 88 trên tổng 93
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 9. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 10. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 11. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 12. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 13. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 14. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 17. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 3. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 4. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 3. Phẩm Sức Mạnh
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 4. Phẩm Tầm cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 6. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 7. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 8. Phẩm Lực
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 9. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 10. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 1. Phẩm Capala
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 2. Phẩm Lâu Rừng
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 3. Phẩm Thứ Ba
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 1. Phẩm Độc Cư
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 1. Phẩm Sông Hồng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 2. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 1.Phẩm Một Pháp
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 1. Phẩm Thứ Nhất
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 2. Phẩm Veludvara
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 3. Phẩm Một Ngàn Hay Vườn Vua
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 4. Phẩm Saranani
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 5. Phẩm Phước Đức Sung Mãn
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 6. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 7. Phẩm Với Trí Tuệ
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 1. Phẩm Định
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 2. Phẩm Chuyển Pháp Luân
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 3. Phẩm Kotigama
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 4. Phẩm Rừng Simsapa
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 5. Phẩm Vực Thẳm
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 6. Phẩm Chứng Đạt

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.