CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ động thổ xây dựng chùa Giác Ngộ tại Bồ đề đạo tràng

Ấn tống
Trình bày: 
chùa giác ngộ
Tác giả: 
chùa Giác Ngộ
Category: 
KHÓA TU CHÙA GIÁC NGỘ
No votes yet
506 lượt nghe.
Bình luận