CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Như một lời chia tay

Ấn tống

Như một lời chia tay

Album: 
Một cõi đi về
Trình bày: 
Khánh Ly
Tác giả: 
Trịnh Công Sơn
Category: 
Tân Nhạc
1
Bạn: Không có. TB: 1.4 (26 votes)
4.072 lượt nghe.
Bình luận