CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Ấn tống
Album: 
Một cõi đi về
Trình bày: 
Khánh Ly
Tác giả: 
Trịnh Công Sơn
Category: 
Tân Nhạc
1
Bạn: Không có. TB: 3.5 (26 votes)
3.578 lượt nghe.
Bình luận