CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nhẫn nhưng không nhục (25/07/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Category: 
Kinh Đại Thừa
No votes yet
3.590 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

lâm
Đây là một bài pháp hay. Cả Đại đức cùng với Hòa thượng Giác Toàn đã giúp đạo hữu suy ngẫm, ứng dụng trên mọi khía cạnh cuộc sống; tránh sự lẫn lộn giữa cái nhẫn nhục của sự bản lĩnh đầy pháp vị giải thoát với cái nhẫn nhục trong sự yếu hèn, bí lối của thói đời. A Di Đà Phật.
15/02/2011 07:09:21 pm

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.