CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

04. Tình nhớ

Ấn tống

04. Tình nhớ

Album: 
Nhớ mãi ân tình
Tác giả: 
Vũ Ngọc Toản
Category: 
Tân Nhạc, Video
Bạn: Không có. TB: 1.7 (27 votes)
4.504 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nilk
sao kich hoai ma khong nghe duoc vay?
26/12/2009 07:58:10 pm
admin
Vẫn nghe được bình thường mà bạn :D, bạn xem lại trình duyệt của mình :)
26/12/2009 09:34:48 pm