CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trì ngũ bộ chú

Ấn tống
Album: 
Niệm Phật
Trình bày: 
TT. Thích Tâm Phương
Category: 
Niệm Phật
Bạn: Không có. TB: 2 (27 votes)
13.478 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

chienCt
Có ý kiếng về trì chú.....: Sư trì chú còn yếu kém , không có lực, không rõ ràng, còn dói, Người tụng làm người nghe không có chiêu cảm.
24/02/2010 06:13:26 pm
chienCt
Tiếp theo: trì chú phải rỏ ràng từng đoạn, từng câu, mình có trach nhiệm với gì minh làm. Đừng tụng như trâu kéo cài. còn tiếp
24/02/2010 06:17:57 pm

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.