CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà

Tab chính

Trình bày: 
Thanh Thuyết
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Sách Thầy Thích Nhật Từ
5.411 lượt nghe.
Bình luận