CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play TÂM VÀ TA

Tab chính

Tâm và Ta của Thầy Thích Trí Siêu gồm hai phần. Phần đầu có 3 chương, phân tích học thuyết vô ngã, là phần mở rộng của quyển Vô ngã do chính tác giả xuất bản năm 1990. Phần hai gồm 3 chương, phân tích bản chất của tâm, dựa vào kinh điển Pàli và Đại thừa.

Trình bày: 
Bùi Anh Tuấn - Xuân Quỳnh - Trung Hiệp - Thái Bình
Category: 
Sách nói
3.759 lượt nghe.
Bình luận