CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Kinh Đại Thừa - Kinh Viên Giác

Tab chính

Dịch Giả: Thích Trung Quán
Giọng đọc: Nguyễn Vinh

Trình bày: 
Chiếu Thành
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Đại Thừa
6.761 lượt nghe.
Bình luận