CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 4-5 năm 2005

Phật độ gia đình Tần-bà-sa-la (01/05/2005)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/05/2005.
Giải trừ nghi hoặc (08/05/2005)
Giảng tại Tịnh xá Trung Tâm, 8-5-05.
Giải phóng sân hận (04/2005)
Giảng tại Chùa An Phú, Sài Gòn, mùng 9-4 AL, 16-5-05.
Sứ mệnh ra đời của Đức Phật (21/5/2005)
Chùa Giác Ngộ, 14-4 Ất Dậu, nhằm 21-5-05.
Ý nghĩa an cư kiết hạ (31/05/2005)
Trường hạ chùa Hưng Phước, 31/05/2005.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019