CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 5 năm 2006

Tab chính

Videos

Trái tim người mẹ (Phần 1-2) (15/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Pháp Hoa - Australia, ngày 15/05/2006
Pháp đàm về tu tập và nghi thức tụng niệm (27/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Linh Sơn, Queensland, Úc châu, ngày 27-5-06.
Đi chùa (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Chết đi về đâu (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Pháp đàm về tái sanh và tu tập (29/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 29-5-06.
Chất liệu an lạc (12/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Melbourne, Úc châu, ngày 12-5-06
Trái tim của Mẹ (Vấn đáp) (15/05/2006) - Thích Nhật Từ
Nhân Mother's Day Ngày giờ giảng: Thứ Hai, 19h30: 15/5/2006 Địa điểm giảng: II. Adelaide, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA. 5013, Điện thoại: (08) 8447 8477
Tâm bình thế giới bình (13/05/2006)
Giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu, ngày 13-5-06.
Nội Kết Tình Thâm (Phần 1-2) (26/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006
Trái tim của Mẹ (15/05/2006)
Giảng nhân Mother's Day, tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 15-5-06.
Nội Kết Tình Thâm (Phần 2-2) (26/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006
Khôi phục niềm tin (16/05/2006)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 16-5-06.