CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 5 năm 2006

Ánh sáng chánh pháp (27/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 27-5-06.
Phát Nguyện (Phần 2-3) (20/05/2006) Thích Nhật Từ
Chùa Quang Minh - Australia, ngày 20/05/2006
Phát Nguyện (Phần 3-3) (20/05/2006) Thích Nhật Từ
Chùa Quang Minh - Australia, ngày 20/05/2006
Đi chùa (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Chết đi về đâu (28/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 28-5-06.
Pháp đàm về tái sanh và tu tập (29/05/2006)
Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 29-5-06.
Trái tim của Mẹ (15/05/2006)
Giảng nhân Mother's Day, tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 15-5-06.
Chết Đi Về Đâu (28/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Pháp Quang - Australia, ngày 28/05/2006
Khôi phục niềm tin (16/05/2006)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 16-5-06.
Thuật Làm Phước (20/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phước Trí - Australia, ngày 20/05/2006
Chân dung Phật tử (17/05/2006)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 17-5-06.
Nội Kết Tình Thâm (Phần 1-2) (26/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006
Vấn đáp Phật Pháp (Úc Châu, 17/05/2006)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc châu, ngày 17-5-06.
Nội Kết Tình Thâm (Phần 2-2) (26/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006
Nỗi oan thì là mà (19/5/2006)
Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 19-5-06.
Đi Chùa (26/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006
Phát nguyện (20/05/2006)
Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 20-5-06.
Độ Người Thân (21/05/2006) Thích Nhật Từ
Giảng Tại Chùa Hoa Nghiêm - Australia, ngày 21/05/2006

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019