CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 7-8 năm 2006

Kinh Địa Tạng 13: Ủy thác dấn thân (07/07/2006)
Phẩm Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên, giảng tại chùa Giác Ngộ, Sài Gòn, ngày 7-7-06.
Tháng bảy siêu độ vong linh (23/07/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-7-2006.
Kinh Trung Bộ 40 (Tiểu Kinh Xóm Ngựa) - Chính danh và chính hạnh của người tu (23/07/2006)
Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 23-7-06.
Bốn thách đố đối với Phật giáo Việt Nam (26/07/2006)
Giảng tại Trường Hạ Đại Tòng Lâm, ngày 26-7-06.
Đạo làm con (07/08/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 7-8-06.
Gương hiếu của Phật (9/8/2006)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Tâm, ngày 9-8-06.
Kinh Trung Bộ 41 & 42 (Kinh Saleyyaka & Kinh Veranjaka) - Đến với đạo Phật (27/08/2006)
Kinh Saleyyaka và Kinh Veranjaka thứ 41-42, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27-8-2006.
Vượt qua mặc cảm (27/8/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 27/08/2006.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019