CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 4 năm 2007

Quyết Nghi Một Ngày An lạc (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-04-07
Hoằng pháp trong trại giam (05/04/2007)
Giảng tại Lớp Cao Cấp Giảng Sư, ngày 05-04-07
Quan Âm Thị Kính (06/04/2007)
Giảng tại Viên Giác Thiền Tự, ngày 06-04-07
Ngoại cảm và tâm linh (08/40/2007)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 08-04-07.
Kinh Trung Bộ 69 (Kinh Gulisàni) - Hành giả tâm linh (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08-04-07.
Tu là gì (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-04-07.
Quyết nghi "Ý nghĩa chữ tu" (15/04/2007)
TT. Minh Nghĩa, TT. Chơn Không, ĐĐ. Nhật Từ, ĐĐ. Thiện Minh, ĐĐ. Quang Thạnh (Khoá tu 1 ngày an lạc, kỳ 2, Chùa Phổ Quang), ngày 15-04-07.
Hành trì và cõi âm (15/04/2007)
Giảng tại Long Hoa Ni Viện, ngày 15-04-07.
Quyết nghi về vô thường (22/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-04-07.
Tự do nội tại (23/04/2007)
Giảng cho khoảng 1850 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ngày 23-04-07.
Vai trò ngoại cảm và tâm linh (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-04-07
Quyết nghi về ăn chay (30/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-07.
Pháp đàm một ngày an lạc (01/04/2007)
Thích Thiện Bảo, Thích Lệ Thọ, Thích Đức Trường, Thích Nhật Từ (Chùa Phổ Quang), ngày 01-04-07.
Năm Điều Đạo Đức (08/04/2007)
Chùa Tôn Vân - Tỉnh Long An, ngày 08/04/2007.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019