CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 4 năm 2007

Tab chính

Ngoại cảm và tâm linh (08/40/2007)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 08-04-07.
Quyết nghi "Ý nghĩa chữ tu" (15/04/2007)
TT. Minh Nghĩa, TT. Chơn Không, ĐĐ. Nhật Từ, ĐĐ. Thiện Minh, ĐĐ. Quang Thạnh (Khoá tu 1 ngày an lạc, kỳ 2, Chùa Phổ Quang), ngày 15-04-07.
Hành trì và cõi âm (15/04/2007)
Giảng tại Long Hoa Ni Viện, ngày 15-04-07.
Tự do nội tại (23/04/2007)
Giảng cho khoảng 1850 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ngày 23-04-07.
Quyết nghi về ăn chay (30/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-07.
Vai trò ngoại cảm và tâm linh (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-04-07
Năm Điều Đạo Đức (08/04/2007)
Chùa Tôn Vân - Tỉnh Long An, ngày 08/04/2007.
Pháp đàm một ngày an lạc (01/04/2007)
Thích Thiện Bảo, Thích Lệ Thọ, Thích Đức Trường, Thích Nhật Từ (Chùa Phổ Quang), ngày 01-04-07.
Quyết Nghi Một Ngày An lạc (01/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-04-07
Quan Âm Thị Kính (06/04/2007)
Giảng tại Viên Giác Thiền Tự, ngày 06-04-07
Kinh Trung Bộ 69 (Kinh Gulisàni) - Hành giả tâm linh (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08-04-07.
Tu là gì (08/04/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-04-07.
Quyết nghi về vô thường (22/04/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-04-07.

Video mới nhất

Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.
Sự ký sinh vào ngôn ngữ Phật giáo của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của VTCNews, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Hoạt động trá hình của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Tà thuyết của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTV1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Lễ kỷ niệm sự kiện Đức Phật nhập diệt
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết-bàn (15/02 AL), tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/03/2021.