CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2007

Tab chính

Chuyển hoá tâm thức (17/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Duyên & Quan, Oakland, ngày 17-06-07.
Triết Lý Về Đất (Phần 3-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Ý nghĩa tu đức (17/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 17-06-07
Ngũ quán Quan Âm (19/06/2007)
Giảng tại Quan Âm Tịnh Xá, San Jose, ngày 19-06-07.
Triết lý về đất (20/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, Sacramento, ngày 20-06-07
Cận tử nghiệp (21/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 21-06-07
Pháp đàm về sinh tử (22/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 22-06-07.
Cứu người tội khổ (23/06/2007)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, ngày 23-06-07.
Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 24-06-07.
Tương lai Phật giáo (25/06/2007)
Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 25-06-07.
Phật giáo và quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 03-06-07.
Duy Thức 2: Bản chất tâm thức (26/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 26-06-07
Nguyên lý quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 03-06-07
Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh (27/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 27-06-07.
Phật giáo và phát triển bền vững (05/06/2007)
Giảng tại Chùa Kim Huê, Sa Đéc, ngày 05-06-07.
Duy Thức 4: Thức Mạt-na (28/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 28-06-07
Duy Thức 5: Chuyển hóa thức Mạt-na (29/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 29-06-07
Chữ Hòa trong đạo Phật (15/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07.

Video mới nhất

Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
Muốn Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Chỉ Cần Làm Những Điều Này
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 10-08-2019.
Vượt qua nghiệp cãi lộn-tranh luận và chỉ trích
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long ngày 08-08-2019.
Ơn nghĩa sanh thành theo kinh Tâm Địa Quán
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ chùa Đại Giác, Sóc Trăng ngày 07-08-2019
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ
Đừng ngược đãi cha mẹ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân mùa Vu Lan tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2019.