CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2008

Tab chính

Videos

Phóng sinh cứu mạng (08/10/2008)
Giảng tại Chùa Từ Huệ, Bến Tre, ngày 08-10-08
Niệm Phật rốt ráo (04/10/2008)
Khóa tu Phật thất lần thứ 7 tai Chùa Diên Phúc, Hà Nội, ngày 04-10-08
Hằng thuận chúng sinh (04/10/2008)
Giảng tại Chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 04-10-08
Hạnh phúc gia đình (19/10/2008)
Khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang , ngày 19-10-08
Chinh phục ma quân (05/10/2008)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 05-10-08