CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2008

Tab chính

Videos

Phóng sinh cứu mạng (08/10/2008)
Giảng tại Chùa Từ Huệ, Bến Tre, ngày 08-10-08
Tuổi đời (11/10/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-10-08