CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2008

Tab chính

Videos

Hạnh PHúc Trong Tầm Tay (04/12/2008)  Thích Nhật Từ
Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp - Tỉnh Bình Phước, ngày 04/12/2008
Kinh Trung Bộ 117 (Kinh Mahacattarisaka) - Chánh Đạo (14/12/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14/12/2008.
Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Tịnh Độ (11/12/2008) Thích Nhật Từ
Chùa Long Sơn - Bình Định, ngày 11/12/2008
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú (Phần 2) (12/12/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Liên Hoa - Tỉnh Bình Định, ngày 12/12/2008
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú (Phần 1) (12/12/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Liên Hoa - Tỉnh Bình Định, ngày 12/12/2008
Chăm Sóc Hạnh Phúc (Phần 2-2) (19/12/2008) Thích Nhật Từ
Chùa Thọ Thành - DakLak, ngày 19/12/2008
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ (Phần 2) (13/12/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Long Khánh - Tỉnh hội Phật Giáo Bình Định, ngày 13/12/2008
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ (Phần 1) (13/12/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Long Khánh - Tỉnh hội Phật Giáo Bình Định, ngày 13/12/2008
Hoằng pháp ở Tây Nguyên (19/12/2008) Thích Nhật Từ
Khóa bồi dưỡng hoằng pháp tại Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung, ngày 19/12/2008/, Chùa Khải Đoan - Tỉnh Đaklac