CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 8 năm 2008

Tab chính

Không Nói Một Lời Nào (Phần 1-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Tu nhà, tu chợ, tu chùa B (14/8/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Không Nói Một Lời Nào (Phần 2-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Tu nhà, tu chợ, tu chùa C (Vấn đáp) (14/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Phước sinh Tịnh Độ (15/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08.
Cầu an khánh tuế (16/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08
Đạo làm cha mẹ (17/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08.
Kinh Phước Đức 6:  Con đường an vui (01/08/2008)
Giảng tại Chùa Vạn Phước, San Diego, ngày 01-08-08.
Tuổi trẻ và pháp môn (20/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Tỉnh Giác, ngày 20-08-08
Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật (21/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08
Kinh Phước Đức 7: Sống trong hạnh phúc (02/08/2008)
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 02-08-08.
Mười điều tâm niệm - điều 2: Tu trong hoạn nạn (21/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08
Tu mau kẻo trễ (22/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Minh Tâm, San Jose, ngày 22-08-08.
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08.
Tự do trong đạo Phật (09/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 09-08-08.
Mười điều tâm niệm - Điều 5-7: Thái độ lập nghiệp A (23/08/2008)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 23-08-08.
Hạnh hiếu Là hạnh Phật (10/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08.

Video mới nhất

Điều kiện xuất gia trở thành người cao quý - TT. Thích Nhật Từ
Trích từ pháp thoại "TỪ VỤ "GIẢ SƯ" TẠI TỊNH THẤT BỒNG LAI, NÓI VỀ XUẤT GIA, LÀM THẦY, BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ, CƠ SỞ TÔN GIÁO, TỰ VIỆN MỚI VÀ LUẬT PHẬT" Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác...
Nghề và Nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TT Y Khoa Phước An, ngày 17-12-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #nghevanghiep Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt...
Nghệ thuật sống trong hạnh phúc hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-12-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #hanhphuchonnhan Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...
LỜI PHÁP NHỦ CỦA THẦY NHẬT TỪ TRONG LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐPNN CHO TĂNG NI VÀ SV 2019
LỜI PHÁP NHỦ CỦA THẦY NHẬT TỪ TRONG LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐPNN CHO TĂNG NI VÀ SV 2019 #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại...
LỜI CẢM TẠ KẾT THÚC “LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP HVPGVN TẠI TP.HCM” (1984-2019) TT. Thích Nhật Từ
LỜI CẢM TẠ KẾT THÚC “LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP HVPGVN TẠI TP.HCM” (1984-2019) TT. Thích Nhật Từ
TT. THÍCH NHẬT TỪ PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN TẠI TPHCM
TT. THÍCH NHẬT TỪ PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN TẠI TPHCM
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Kênh Chuyển động 24h tại chùa Giác Ngộ
GIẢI MÃ CÁC TIN ĐỒN MÊ TÍN 1. Tin vào lời phán của các loại thầy bói 2. Tin vào “dốc thiên thu” có oan hồn 3. Tin vào “hồ đá” ở làng Đại học Thủ đức là “hồ ma...
Đảnh lễ tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) - Ấn Độ - 10-2019
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...