CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 8 năm 2008

Tab chính

Tự do trong đạo Phật (09/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 09-08-08.
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08.
Hạnh hiếu Là hạnh Phật (10/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08.
Mười điều tâm niệm - Điều 5-7: Thái độ lập nghiệp A (23/08/2008)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 23-08-08.
Đạo Phật ngày nay (10/08/2008)
Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08.
Mười điều tâm niệm - Điều 8-10: Ân nghĩa và oan trái (24/08/2008)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 24-08-08.
Ở đời vui đạo (13/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Anh, Philadelphia, ngày 13-08-08.
Vẫy tay chào (25/08/2008)
Giảng tại Đạo tràng Chính Đức, San Diego, ngày 25-08-08
Tu nhà, tu chợ, tu chùa A (14/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Bốn Ân Lớn (30/08/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08.
Tu nhà, tu chợ, tu chùa B (14/8/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Không Nói Một Lời Nào (Phần 1-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Tu nhà, tu chợ, tu chùa C (Vấn đáp) (14/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Diệu Ngộ - Minh Thanh, Philadelphia, ngày 14-08-08
Không Nói Một Lời Nào (Phần 2-2) (04/08/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, Tacoma, ngày 04-08-08.
Phước sinh Tịnh Độ (15/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08.
Cầu an khánh tuế (16/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 16-08-08
Đạo làm cha mẹ (17/08/2008)
Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08.
Kinh Phước Đức 6:  Con đường an vui (01/08/2008)
Giảng tại Chùa Vạn Phước, San Diego, ngày 01-08-08.

Video mới nhất

Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Kênh Chuyển động 24h tại chùa Giác Ngộ
GIẢI MÃ CÁC TIN ĐỒN MÊ TÍN 1. Tin vào lời phán của các loại thầy bói 2. Tin vào “dốc thiên thu” có oan hồn 3. Tin vào “hồ đá” ở làng Đại học Thủ đức là “hồ ma...
Đảnh lễ tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) - Ấn Độ - 10-2019
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...
Lập nghiệp và tu học Phật căn bản theo lời Phật dạy - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Viên Ngộ, Hàn quốc, ngày 09-11-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #tuhocphatcanban Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt...
Lời Phật di chúc về thiền Tứ Niệm Xứ - TT. Thích Tâm Đức
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Lễ trao " giải thưởng vàng Hòa bình" tại chùa Giác Ngộ 20-10-2019
Thầy Nhật Từ nhận " Giải thưởng vàng Hòa bình Atisha Dipankar" do Chủ tịch GHPG Bangladest trao tặng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-10-2019 #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm...
Vấn đáp: Bình đẳng giới - Hôn nhân đồng tính - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu #vandapphatphap Các câu hỏi về: 1/ Học thuyết Bình đẳng giới 2/ Hôn nhân đồng tính 3/ Bình đẳng giới theo đạo Phật 4/ Tính dục trong hôn nhân và tình yêu 5/ Yêu bằng trái tim hay...
Hôn nhân và gia đình theo quan niệm Phật giáo
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường đại học KHXHNV ngày 21-10-2019 #daophatngaynay #thichnhattu
Vấn đáp: Đạo đức kinh doanh- Phương pháp thu hút nguồn lực
Các câu hỏi về: 1/ Đạo đức kinh doanh theo triết lý đạo Phật 2/ Giá trị trị liệu sức khỏe của thiền - Thuyết luân hồi 3/ Phương pháp thu hút nguồn lực - 3 nguyên tắc để đầu...