CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 9 năm 2008

Tab chính

Videos

Vợ Và Người Tình (14/09/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 3: Phá chấp ngã thường còn
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 15-09-08.
Cảm ơn đời - mười lý do tri ân cuộc sống (15/09/2008)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 15-09-08
Cảm ơn thầy - Năm lý do nương tựa thầy tâm linh - Thích Nhật Từ
Nhân kỷ niệm lần 24 ngày viên tịch HT trụ trì chùa Giác Nguyên.