CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2009

PPNC (2009) - Bài 8: Chương trình làm việc
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/10/2009.
Thiên đường của bộ não (24/10/2009)
Chùa Phổ Quang, ngày 24/10/2009.
Biết sống tình người (25/10/2009)
Chùa Phổ Quang, ngày 25/10/2009.
PPNC (2009) - Bài 9: Cước chú - Hậu chú
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/10/2009.
PPNC (2009) - Bài 10: Trích dẫn trực tiếp và gián tiếp
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/10/2009.
Công đức xây chùa (30/10/2009)
Khánh thành Chùa Long Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp, ngày 30/10/2009

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019