CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11 năm 2009

Tab chính

Vinh quang và cay đắng (23/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23/11/2009
Thiền nụ cười (28/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2009
Chiến thắng mặc cảm (29/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 29/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 11: Thư mục tham khảo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2009.
Rủ bỏ và đứng lên (30/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/11/2009
Giá trị của Khát vọng (10/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 10/11/2009
Cốt lõi thiền tập (07/11/2009)
Giảng tại chùa Long Quang, Cần Thơ, ngày 07/11/2009
Làm sao để được an vui (08/11/2009)
Giảng tại công ty trà Hùng Phát, huyện Bình Chánh, ngày 8/11/2009
PPNC (2009) - Bài 12: Cấu trúc luận án
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/11/2009.
Phật giáo ở Tây phương (14/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 14/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 13: Phương pháp nghiên cứu căn bản
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2009.
Cần câu và con cá (15/11/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/11/2009
PPNC (2009) - Bài 14: Phương pháp nghiên cứu lịch sử
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/11/2009.

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.