CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11 năm 2009

Tab chính

PPNC (2009) - Bài 15: Phương pháp xã hội học - Phi thực nghiệm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 25/11/2009
PPNC (2009) - Bài 11: Thư mục tham khảo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2009.
Giá trị của Khát vọng (10/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 10/11/2009
Làm sao để được an vui (08/11/2009)
Giảng tại công ty trà Hùng Phát, huyện Bình Chánh, ngày 8/11/2009
PPNC (2009) - Bài 12: Cấu trúc luận án
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/11/2009.
Phật giáo ở Tây phương (14/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 14/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 13: Phương pháp nghiên cứu căn bản
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 14: Phương pháp nghiên cứu lịch sử
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/11/2009.
Vinh quang và cay đắng (23/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23/11/2009
Thiền nụ cười (28/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2009
Chiến thắng mặc cảm (29/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 29/11/2009.
Rủ bỏ và đứng lên (30/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/11/2009
Cốt lõi thiền tập (07/11/2009)
Giảng tại chùa Long Quang, Cần Thơ, ngày 07/11/2009

Video mới nhất

Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.
Bảy thiện pháp
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2020.
Hạnh ủng hộ và tùy hỷ công đức
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày NS. TN. Như Phước viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/09/2020.
Phẩm hạnh của người tu
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên (lần 7), tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/09/2020.