CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11 năm 2009

Học từ thất bại (16/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/11/2009
PPNC (2009) - Bài 15: Phương pháp xã hội học - Phi thực nghiệm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 25/11/2009
Vinh quang và cay đắng (23/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23/11/2009
Thiền nụ cười (28/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/11/2009
Chiến thắng mặc cảm (29/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 29/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 11: Thư mục tham khảo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2009.
Rủ bỏ và đứng lên (30/11/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/11/2009
Giá trị của Khát vọng (10/11/2009)
Giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 10/11/2009
Cốt lõi thiền tập (07/11/2009)
Giảng tại chùa Long Quang, Cần Thơ, ngày 07/11/2009
Làm sao để được an vui (08/11/2009)
Giảng tại công ty trà Hùng Phát, huyện Bình Chánh, ngày 8/11/2009
PPNC (2009) - Bài 12: Cấu trúc luận án
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/11/2009.
Phật giáo ở Tây phương (14/11/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 14/11/2009.
PPNC (2009) - Bài 13: Phương pháp nghiên cứu căn bản
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2009.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019