CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2009

Tab chính

Hạnh phúc khi là Phật tử (01/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/12/2009
Ý nghĩa Phật kỳ (6/12/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 6/12/2009.
Ngủ ngon và hạnh phúc: Vượt qua bệnh mất ngủ (06/12/2009)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 06/12/2009
Hôn nhân khác tôn giáo (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009
Tâm Kinh 1: Vài trò của Tâm Kinh (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009.
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế (15/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/12/2009.
Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh Độ (20/12/2009)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009.
Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Tâm Kinh 3: Cắt lớp cái tôi (27/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/12/2009.
Kinh Niệm Phật Ba La Mật 9: Năng lực bất tư nghì của niệm Phật (29/12/2009)
Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 59, chùa Hoằng Pháp, ngày 29/12/2009.
Cư Trần Phú 3: Quyết tâm chuyển hóa (29/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/12/2009.
Vượt qua rắc rối (6/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/12/2009.

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.