CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2009

Hạnh phúc khi là Phật tử (01/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/12/2009
Ý nghĩa Phật kỳ (6/12/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 6/12/2009.
Ngủ ngon và hạnh phúc: Vượt qua bệnh mất ngủ (06/12/2009)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 06/12/2009
Hôn nhân khác tôn giáo (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009
Tâm Kinh 1: Vài trò của Tâm Kinh (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009.
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế (15/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/12/2009.
Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh Độ (20/12/2009)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009.
Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Tâm Kinh 3: Cắt lớp cái tôi (27/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/12/2009.
Kinh Niệm Phật Ba La Mật 9: Năng lực bất tư nghì của niệm Phật (29/12/2009)
Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 59, chùa Hoằng Pháp, ngày 29/12/2009.
Cư Trần Phú 3: Quyết tâm chuyển hóa (29/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/12/2009.
Vượt qua rắc rối (6/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/12/2009.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019