CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2009

Tab chính

Cư Trần Phú 3: Quyết tâm chuyển hóa (29/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/12/2009.
Ý nghĩa Phật kỳ (6/12/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 6/12/2009.
Cư Trần Phú 1: Tinh thần nhập thế (15/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/12/2009.
Kinh Niệm Phật Ba La Mật 9: Năng lực bất tư nghì của niệm Phật (29/12/2009)
Giảng tại khóa tu Phật thất thứ 59, chùa Hoằng Pháp, ngày 29/12/2009.
Hạnh phúc khi là Phật tử (01/12/2009)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/12/2009
Vượt qua rắc rối (6/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/12/2009.
Ngủ ngon và hạnh phúc: Vượt qua bệnh mất ngủ (06/12/2009)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 06/12/2009
Hôn nhân khác tôn giáo (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009
Tâm Kinh 1: Vài trò của Tâm Kinh (13/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009.
Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Cư Trần Phú 2: Xây dựng Tịnh Độ (20/12/2009)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 20/12/2009.
Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách (20/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009
Tâm Kinh 3: Cắt lớp cái tôi (27/12/2009)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/12/2009.

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...