CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 8 năm 2009

Bát Chánh Đạo 7: Chánh Niệm - Nền tảng các pháp môn (14/8/2009)
Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 14/08/2009.
Vấn đáp: Bản chất con người (11/08/2009) Thích Nhật Từ
Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 11/08/2009
Vấn đáp: Lợi ích của cầu nguyện (14/08/2009)
Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 14/08/2009
Gọi thầy từ cõi xa (05/08/2009)
Chùa Nhị Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long, ngày 05/08/2009
Ân nghĩa sinh thành (16/08/2009)
Chùa Phổ Quang, ngày 16/08/2009.
Giới hạn của đồng tiền (19/08/2009)
Chùa Giác Ngộ, ngày 19/08/2009
Vấn đáp: Lạy Phật và song tu Thiền Tịnh (19/08/2008)
Giảng tại chùa Linh Nguyên - Long An ngày 19/08/2009
Ăn chay vì thế giới hòa bình (22/08/2009)
Giảng tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực chay diễn ra tại nhà Văn hóa Thiếu nhi - Lê Quý Đôn, Q. 3, TP. HCM, ngày 22/08/2009
Ánh Sáng Cuộc Đời (01/08/2009)
Hội trại mùa hè 2009 tại Chùa Quan Âm, Đồng Tháp, ngày 01/08/2009
Bát Chánh Đạo 8: Chánh Định (22/8/2009)
Giảng tại TX. Trung Tâm, ngày 22/08/2009.
Thói Đời (04/08/2009)
Chùa Giác Ngộ, ngày 04/08/2009
Vấn đáp: Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn Và Ý Nghĩa Đản Sinh (04/08/2009)
Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 04/08/2009
Pháp cứu tế trong kinh Vu Lan (23/08/2009)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 23/08/2009
Vấn đáp: Để trở thành người tu lý tưởng (07/08/2009) Thích Nhật Từ
Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 07/08/2009

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019