CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 9 năm 2009

Tab chính

PPNC (2009) - Bài 3: Kỹ năng ghi chép bài giảng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/09/2009.
Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha (03/09/2009)
Nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009
Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết (03/09/2009)
Nhân Lễ Vu Lan Chùa Giác Ngộ, ngày 03/09/2009
Ý nghĩa vu lan (12/09/2009)
Chùa Giác Long - Tỉnh Trà Vinh, ngày 12/09/2009
Những điều an vui (18/09/2009)
Nhân lễ húy kỵ lần thứ 17, cố Hòa thượng viện chủ Chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2009
Điều cần biết về cõi âm (20/09/2009)
Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7, ngày 20/09/2009
PPNC (2009) - Bài 4: Nguồn tài liệu và đề tài nghiên cứu
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/09/2009.
Phương pháp nghiên cứu - Bài 5: Cách chọn đề tài (28/09/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/09/2009
Phương pháp nghiên cứu - Bài 1: Tổng luận về nghiên cứu (13/09/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/09/2009

Video mới nhất

ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
Ơn Tổ quốc và vai trò của nguyên thủ quốc gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-08-2019.
Bảy điều đi đến hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2019.
Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019