CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 9 năm 2009

Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha (03/09/2009)
Nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009
Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết (03/09/2009)
Nhân Lễ Vu Lan Chùa Giác Ngộ, ngày 03/09/2009
Ý nghĩa vu lan (12/09/2009)
Chùa Giác Long - Tỉnh Trà Vinh, ngày 12/09/2009
Những điều an vui (18/09/2009)
Nhân lễ húy kỵ lần thứ 17, cố Hòa thượng viện chủ Chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2009
Điều cần biết về cõi âm (20/09/2009)
Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7, ngày 20/09/2009
PPNC (2009) - Bài 4: Nguồn tài liệu và đề tài nghiên cứu
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/09/2009.
PPNC (2009) - Bài 3: Kỹ năng ghi chép bài giảng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/09/2009.
Phương pháp nghiên cứu - Bài 1: Tổng luận về nghiên cứu (13/09/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/09/2009
Phương pháp nghiên cứu - Bài 5: Cách chọn đề tài (28/09/2009) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/09/2009

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019