CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2010

Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 6: Tứ diệu đế
Giảng tại vườn Lộc Uyển - Sanarth - Ấn Độ, ngày 16/03/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 5: Các lỗi về chủ trương
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/03/2010.
Kinh Trung Bộ 2 - Bảy cách dứt trừ khổ đau 1 (27/03/2010)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/03/2010.
Tương lai Phật giáo Việt Nam (27/03/2010)
Giảng tại Đại giới đàn Viên Ngộ - chùa Kim Cang, Long An, ngày 27/03/2010.
Mái ấm gia đình (28/03/2010)
Giảng tại khóa tu Phật thất tại chùa Hưng Pháp - Long Khánh, Đồng Nai, ngày 28/03/2010.
Tâm Kinh 7: Trí tuệ vượt sợ hãi (28/3/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 28/03/2010.
Cư Trần Phú 5: Thể nghiệm chất Phật (29/03/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2010.
Những việc quan trọng của kiếp người (01/03/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - tỉnh Quảng Nam, ngày 01/03/2010
Phật Dược Sư cứu đời (01/03/2010)
Giảng tại chùa An Long - Đà Nẵng, ngày 01/03/2010
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 1: Các bài học từ thành Xá-vệ
Giảng tại cội bồ đề Ananda - Ấn Độ, ngày 08/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 3: Kinh Di Giáo 1: Đạo đức thanh cao
Giảng tại tháp Niết-bàn - Kusinagar, ngày 10/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 2: Các bài học từ vườn Lâm-tỳ-ni
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni - Nepal, ngày 09/03/2010.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019