CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2010

Tab chính

Videos

Tương lai Phật giáo Việt Nam (27/03/2010)
Giảng tại Đại giới đàn Viên Ngộ - chùa Kim Cang, Long An, ngày 27/03/2010.
Kinh Trung Bộ 2 - Bảy cách dứt trừ khổ đau 1 (27/03/2010)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/03/2010.
Mái ấm gia đình (28/03/2010)
Giảng tại khóa tu Phật thất tại chùa Hưng Pháp - Long Khánh, Đồng Nai, ngày 28/03/2010.
Tâm Kinh 7: Trí tuệ vượt sợ hãi (28/3/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 28/03/2010.
Cư Trần Phú 5: Thể nghiệm chất Phật (29/03/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2010.
Những việc quan trọng của kiếp người (01/03/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - tỉnh Quảng Nam, ngày 01/03/2010
Phật Dược Sư cứu đời (01/03/2010)
Giảng tại chùa An Long - Đà Nẵng, ngày 01/03/2010
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 1: Các bài học từ thành Xá-vệ
Giảng tại cội bồ đề Ananda - Ấn Độ, ngày 08/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 2: Các bài học từ vườn Lâm-tỳ-ni
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni - Nepal, ngày 09/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 3: Kinh Di Giáo 1: Đạo đức thanh cao
Giảng tại tháp Niết-bàn - Kusinagar, ngày 10/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 6: Tứ diệu đế
Giảng tại vườn Lộc Uyển - Sanarth - Ấn Độ, ngày 16/03/2010.

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.