CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2010

Tab chính

Tương lai Phật giáo Việt Nam (27/03/2010)
Giảng tại Đại giới đàn Viên Ngộ - chùa Kim Cang, Long An, ngày 27/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 6: Tứ diệu đế
Giảng tại vườn Lộc Uyển - Sanarth - Ấn Độ, ngày 16/03/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 5: Các lỗi về chủ trương
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/03/2010.
Kinh Trung Bộ 2 - Bảy cách dứt trừ khổ đau 1 (27/03/2010)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/03/2010.
Mái ấm gia đình (28/03/2010)
Giảng tại khóa tu Phật thất tại chùa Hưng Pháp - Long Khánh, Đồng Nai, ngày 28/03/2010.
Tâm Kinh 7: Trí tuệ vượt sợ hãi (28/3/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 28/03/2010.
Cư Trần Phú 5: Thể nghiệm chất Phật (29/03/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2010.
Những việc quan trọng của kiếp người (01/03/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - tỉnh Quảng Nam, ngày 01/03/2010
Phật Dược Sư cứu đời (01/03/2010)
Giảng tại chùa An Long - Đà Nẵng, ngày 01/03/2010
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 1: Các bài học từ thành Xá-vệ
Giảng tại cội bồ đề Ananda - Ấn Độ, ngày 08/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 2: Các bài học từ vườn Lâm-tỳ-ni
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni - Nepal, ngày 09/03/2010.
Hành Hương Phật Tích (2010) - Phần 3: Kinh Di Giáo 1: Đạo đức thanh cao
Giảng tại tháp Niết-bàn - Kusinagar, ngày 10/03/2010.

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020