CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 năm 2010

Mong đời thứ lỗi (01/05/2010)
Chia sẽ về bài hát "Mong đời thứ lỗi" (Nhạc: Duy Mạnh), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 1, ngày 1-5-2010.
Quan Âm cứu khổ qua bốn ứng thân (05/05/2010)
Giảng tại lễ hội Quan Âm tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 05/05/2010
Hoằng pháp viên cư sĩ: Vai trò và phương pháp (07/05/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại khóa đào tạo hoằng pháp viên cư sĩ do Ban Hoằng Pháp TW tổ chức tại nhà văn hóa tỉnh Kiên Giang, ngày 07/05/2010
Bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp (13/05/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/05/2010.
Phật giáo và hộ quốc an dân (16/05/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 16/05/2010.
Tâm Kinh 08: Trí tuệ là phép mầu (27/05/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/05/2010.
Ý nghĩa quy y Tam Bảo (28/05/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/05/2010
Đừng quên tình đời (01/05/2010)
Chia sẽ về bài hát "Đừng quên tình đời" (Nhạc: Phạm Gia Khang), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 2, ngày 1-5-2010.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019