CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11 năm 2010

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 16: Tâm lý chuyên biệt (Tâm sở biệt cảnh)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2010.
Sáu cái biết làm thay đổi cuộc đời (13/11/2010)
Giảng tại chùa Long Hưng, ngày 13/11/2010.
Duy Thức tam thập tụng - 18. Tâm lý bất định (16/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 16/11/2010
Duy Thức tam thập tụng - 20. Ba tự tánh (17/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/11/2010
Đạo Phật là gì ? (20/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/11/2010
Nghi thức truyền Tam Quy Ngũ Giới (20/11/2010) Thích Nhật Từ
Lễ Tam Quy Ngũ Giới tại chùa Giác Ngộ, ngày rằm tháng 10, 20/11/2010
Cần buông bỏ những gì (20/11/2010)
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 20/11/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 14: Nhân duyên của thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 05/11/2010.
Đạo đức tại gia (30/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phước Thành, Trà Vinh, ngày 30/11/2010.
Đừng lãng phí cuộc đời (7/11/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/11/2010.
Kinh Pháp Cú 09: Nhân quả thiện ác (07/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/11/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 15: Tâm lý phổ quát (Tâm sở biến hành) (8/11/2010)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/11/2010.
Duy Thức tam thập tụng - 19. Tiến trình sanh tử (17/11/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/11/2010

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019