CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 02 năm 2011

Tab chính

Hành Hương Phật Tích 2011: Giác ngộ và phát tâm
Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 22-2-2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Hên xui và nhân quả (23/02/2011)
Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 23-2-2011.
Hành Hương Ấn Độ 2011: Di chúc cuối đời (24/2/2011)
Giảng tại Chùa Niết-bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 24-2-2011.
Phụ nữ trong Phật giáo (25/02/2011)
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 25-2-2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Đạo Phật qua bốn ấn tướng quan trọng (29/02/2011)
Giảng tại Vườn Nai, Sarnath, Ấn Độ, ngày 29-2-2011.
Chuyện con mèo trong Phật giáo (03 & 04/02/2011)
Giảng trong buổi lễ đêm giao thừa (chúc Tết), trong lễ tụng kinh sáng mồng 1 tết (03/02/2011) và trong chuyến hành hương 10 chùa gieo lộc đầu năm của Phật tử chùa Giác Ngộ ngày mồng 2 tết Tân...
Sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề (27/02/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 27-02-2011
Du xuân trải nghiệm hương Thiền (4/2/2011)
Giảng trong chuyến hành hương 10 chùa gieo lộc đầu năm của Phật tử chùa Giác Ngộ ngày mồng 2 tết Tân Mão (04/02/2011).
Pháp môn Dược Sư (9/2/2011)
Giảng tại chùa Phật Học - Cần Thơ, ngày 09/02/2011.
Sống hạnh phúc - Chết thanh thản (10/02/2011)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/02/2011.
Chuyển nghiệp qua hình ảnh con mèo (18/02/2011)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/02/2011
Tháo mở hận thù buông oan trái (17/2/2011)
Giảng tại chùa Phổ Quang - Đà Nẵng, ngày 17/02/2011.
Lời Phật nhắn nhủ (17/02/2011)
Giảng kinh Giải Thoát Giáo cho các Phật tử mới tại chùa Giác Ngộ, ngày rằm tháng Giêng, 17/02/2011.
Đốt đèn cầu phước (08/02/2011)
Giảng tại chùa Hội Tôn, Bến Tre, ngày 08/02/2011.
Vấn đáp: Về năm hiểm họa 2012 (12/02/2011) Thích Nhật Từ
Giảng online qua Paltalk tại chùa Giác Ngộ cho đạo tràng Quan Âm Ni Tự, Úc châu, ngày 12/02/2011
Vấn đáp: Giúp người bị tà ma quấy phá (12/02/2011) Thích Nhật Từ
Giảng online qua Paltalk tại chùa Giác Ngộ cho đạo tràng Quan Âm Ni Tự, Úc châu, ngày 12/02/2011
Vấn đáp: Cầu an và đàn tràng Dược Sư (17/02/2011) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang - Đà Nẵng, ngày 17/02/2011

Video mới nhất

Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Ngày thần tài- Phóng sanh và tập tục dân gian ngày Tết - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Phong tục ăn Tết của người Việt - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
TT. Nhật Từ khai chuông đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ chúc Tết Xuân Canh Tý 2020
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự quỹ ĐPNN 2019
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.