CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2011

Tab chính

Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống (27/03/2011)
Tưởng niệm nạn nhân động đất - sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Làm dâu thời Phật (09/03/2011)
Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Vượt qua thành kiến (11/3/2011)
Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 11/03/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Điều nên tránh trước khi chết (12/3/2011)
Giảng tại Kusinagar, Ấn Độ, ngày 12/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Châu báu cuộc đời (13/3/2011)
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 13/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Đạo đức người áo trắng (16/3/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 16/03/2011.
Thăm bệnh và giúp người hấp hối (26/03/2011)
Giảng kinh Trung A Hàm 26, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/03/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Sông Hằng huyền bí (18/03/2011)
Giảng tại Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/03/2011.

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.