CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2011

Hành Hương Phật Tích 2011: Làm dâu thời Phật (09/03/2011)
Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Vượt qua thành kiến (11/3/2011)
Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 11/03/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Điều nên tránh trước khi chết (12/3/2011)
Giảng tại Kusinagar, Ấn Độ, ngày 12/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Châu báu cuộc đời (13/3/2011)
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 13/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Đạo đức người áo trắng (16/3/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 16/03/2011.
Thăm bệnh và giúp người hấp hối (26/03/2011)
Giảng kinh Trung A Hàm 26, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/03/2011.
Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống (27/03/2011)
Tưởng niệm nạn nhân động đất - sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Sông Hằng huyền bí (18/03/2011)
Giảng tại Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/03/2011.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019