CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 năm 2011

Tab chính

Hành Hương Phật Tích 2011: Làm dâu thời Phật (09/03/2011)
Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Vượt qua thành kiến (11/3/2011)
Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 11/03/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Điều nên tránh trước khi chết (12/3/2011)
Giảng tại Kusinagar, Ấn Độ, ngày 12/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Châu báu cuộc đời (13/3/2011)
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 13/3/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Đạo đức người áo trắng (16/3/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 16/03/2011.
Thăm bệnh và giúp người hấp hối (26/03/2011)
Giảng kinh Trung A Hàm 26, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/03/2011.
Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống (27/03/2011)
Tưởng niệm nạn nhân động đất - sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011
Hành Hương Phật Tích 2011: Sông Hằng huyền bí (18/03/2011)
Giảng tại Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/03/2011.

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.