CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 08 năm 2011

Cánh cửa bại vong 1 (21/08/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011
Sự tích Mục Liên Thanh Đề và ý nghĩa Vu Lan (5/8/2011)
Giảng tại chùa Phước Linh, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 05/08/2011.
Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu (07/08/2011)
Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011.
Kinh Pháp Cú 27: An lạc thảnh thơi (07/08/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/08/2011.
Kinh Thiện Sanh 2: Cha mẹ và con cái (11/08/2011)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011
Núi cả sông nguồn (13/08/2011)
Giảng nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/08/2011.
Theo Phật, học Phật và tu Phật (14/08/2011)
Giảng nhân lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/08/2011
Kinh Thiện Sanh 6: Phật tử và Đạo sư (17/08/2011)
Giảng tại chùa Pháp Thắng - Vũng Tàu, ngày 17/08/2011.
Kinh Thiện Sanh 1: Đạo vợ chồng (21/08/2011)
Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với 5 bổn phận (không phải người chồng gia trưởng, người chồng biến vợ thành 1 vật sở hữu, người chồng trao cho vợ tình yêu, tình thương, mối quan tâm, hạnh...

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019