CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 08 năm 2011

Tab chính

Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu (07/08/2011)
Giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011.
Kinh Pháp Cú 27: An lạc thảnh thơi (07/08/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/08/2011.
Kinh Thiện Sanh 2: Cha mẹ và con cái (11/08/2011)
Giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011
Núi cả sông nguồn (13/08/2011)
Giảng nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/08/2011.
Theo Phật, học Phật và tu Phật (14/08/2011)
Giảng nhân lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/08/2011
Kinh Thiện Sanh 6: Phật tử và Đạo sư (17/08/2011)
Giảng tại chùa Pháp Thắng - Vũng Tàu, ngày 17/08/2011.
Cánh cửa bại vong 1 (21/08/2011)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.